Kino Máj a ZŠ Choceňského, Choceň
2016
Stavební úpravy
Oprava hygienického zázemí
hrad Svojanov, Svojanov
2016
Vestavba hygienického zázemí přihrádek
1. etapa – jižní křídlo, 2. etapa – západní křídlo
Fakulta Restaurátorství, Litomyšl
2016
Dostavba a rekonstrukce budovy
Provedení vyzdívek a vnitřních omítek
River Gargen, PRAHA
2015
Zateplovací systém
Zateplení pláště budovy, lodžie a zimní zahrady
fabrika Formex, Brno
2014
Stavba nosných zdí, pokládka obkladů
a dlažeb v interiéru
Bytový dům Na Kotli, Hradec Králové
2014
Zateplení celého objektu
Základní škola Vendolí, Vendolí
2013
Vnitřní úpravy ostění, zateplení objektu s dekorativními prvky,
montáž soklu, pokládka chodníku
Budova Gymnázia, Moravská Třebová
2013
Zateplení celého objektu
Rodinný dům, Polička
2013
Stavba rodinného domu na klíč